Hopp til innhold

Målgruppe

Målgruppen er faglig kompetente, motiverte og egnete tjenestepersoner som har eller er tiltenkt rollen som hundeinstruktør sentralt og lokalt. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkerne må:

  • Ha Politihøgskolen/Politiskole. Søkere med Politiskole må enten dokumentere generell studiekompetanse eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.
  • Være fast ansatt i politi- og lensmannsetaten
  • Ha arbeidet minst 3 år i patrulje- og ordenstjeneste
  • Ha arbeidet som hundefører i minimum 5 år
  • Ha instruktøroppgaver/undervisningsoppgaver lokalt og/eller sentralt underveis i studiet

Det kan dispenseres fra kravet om minimum fem år. Det vil bli lagt vekt på at søkeren har hatt flere godkjente tjenestehunder.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2019 har følgende samlinger:
  1. Uke 2 og 3 Kongsvinger
  2. Uke 12, 13, 14 og 15 Kongsvinger

Eksamen

Gjennomføres i løpet av samling 3 (samling 4 under utdanningene for nye hundeførere).

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Ingrid Eidstumo,
e-post: , telefon: 62 82 59 17.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted 
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |