Hopp til innhold

Målgruppe

Målgruppen er faglig kompetente, motiverte og egnete tjenestepersoner som har eller er tiltenkt rollen som instruktør innen den sivile rettspleien på grunnplanet. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Være fast ansatt i politi- og lensmannsetaten
  • Ha minst 3 års erfaring innen den sivile rettpleien
  • Ha gjennomført minst 30 studiepoeng innen fagområdet sivile gjøremål eller kan dokumentere tilsvarende formell kompetanse
  • Ha instruktøroppgaver/undervisningsoppgaver lokalt og /eller sentralt underveis i studiet
  • Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Kontaktinformasjon 
Faglige spørsmål rettes til: Høgskolelektor Ivar Flø, telefon: 23 19 97 69, mobil: 906 33 797.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Utdanningssted 
Politihøgskolen, Slemdalsvn. 5, Oslo

Sist oppdatert: |