Hopp til innhold

Introduksjon

Avhør er en av politiets viktigste etterforskningsmetoder, og det har i over flere år vært satset på å styrke politiets kompetanse innen dette fagfeltet. Som et ledd i kompetansehevingen har Politihøgskolen siden 2003 utdannet instruktører i avhørsteknikk. Fra 2004 har utdanningen gitt 15 studiepoeng.

Både Politidirektoratet og Riksadvokaten har den seneste tiden uttrykt at det må satses mer på utvikling av etterforskning i politiet og at kvaliteten må høynes. Dette må først og fremst skje gjennom kompetanseheving. For å bidra til dette tilbyr Politihøgskolen en instruktørutdanning på 20 studiepoeng for etterforskere der det politifaglige innholdet omfatter mer enn avhørsteknikk. Denne instruktørutdanningen skal kvalifisere for instruksjon i et bredere etterforskingsperspektiv. Dette mangler KREATIV-instruktørene formelt. For å videreutvikle kompetansen hos de som allerede er utdannet avhørsinstruktører, vil Politihøgskolen derfor tilby en påbyggingsmodul på 5 studiepoeng i etterforskningsinstruksjon.

Målgruppe

Målgruppen er instruktører i avhørsteknikk som ønsker å utvide sin kompetanse til å omfatte instruksjon i etterforskning lokalt og sentralt. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:

Utdanning:

  • Ha bestått Politihøgskolens instruktørutdanning i avhørsteknikk, etter studieplanen fra 2004, som ga 15 studiepoeng 
  • Ha bestått studiet Videreutdanning i etterforsking eller Modul 1 Generell etterforskning

Praksis/tilsettingsforhold:

  • Et pågående arbeidsforhold i politi- og lensmannsetaten
  • Minimum tre års etterforskningspraksis 
  • Hatt undervisningsansvar i kurs i avhørsteknikk, trinn I, i de to siste årene

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle utdanningskravene må dokumentere følgende:

  • Realkompetanse som kan erstatte modul 1 Generell etterforskning eller Videreutdanning i etterforskning. (Det vil si minst 5 års etterforskningspraksis og relevante kurs innen etterforskning.)

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Studiet Videreutdanning i etterforsking (VEF), vil bli tilbudt som lokal gjennomføring kun for de distrikter med godkjente instruktører i VEF. For å bli godkjent instruktør i VEF kreves instruktørutdanning og å ha fulgt et helt VEF-studieløp fra start til slutt.

Politihøgskolen tilbyr av den grunn samtlige instruktører å delta som observatører på gjennomføring av VEF-studiet høsten 2017. De 3 siste instruktørsamlingene er derfor lagt rett i forkant, samme uke som VEF-samlingene. Politihøgskolen dekker kost og losji i denne gjennomføringen.

 Politihøgskolen oppfordrer alle deltagere på instruktørutdanningen å delta som observatør på høstens VEF-samlinger slik at de i tillegg blir ferdig utdannet VEF-instruktør

Oppstart på ITL: Uke 18

  1. 08.06 . 09.06.2017, Oslo
  2. 04.09.2017 Stavern *, (VEF-samling 05. - 07. september)
  3. 16.10.2017 Oslo *, (VEF-samling 17. - 19. oktober)
  4. 13.11 - 17.11.2017 Oslo *, (VEF-samling 14. - 16. november)

 

Eksamen

Eksamen: 6. desember 2017

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: høgskolelektor Olav Dahl, e-post , tlf.23 19 97 98.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |