Hopp til innhold

Introduksjon

Endring og utvikling preger politiet som andre offentlige etater og livslang læring er vektlagt. For å kunne håndtere den økende mengde opplæring samfunnet og politietaten krever, er godkjente instruktører viktig. Dette gjelder på bachelorutdanningen, og i undervisning og instruksjon i regi av lokale politidistrikt. Politihøgskolen vurderer instruktørutdanningene som et av høgskolens viktigste bidrag til kompetanseheving i etaten.

Målgruppe

Målgruppen er faglig kompetente, motiverte og egnete tjenestepersoner som har eller er tiltenkt rollen som instruktør sentralt og lokalt for opplæring av personell i politiets operasjonssentraler, herunder opplæring i politiets kommunikasjons- og styringssystemer.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:

  • bestått bachelor i politiutdanning
  • bestått Politihøgskolens utdanning som operatør ved operasjonssentral
  • ansettelse i politi- og lensmannsetaten
  • ha minimum ett års praksis som operatør, oppdragsleder eller operasjonsleder i operasjonssentral

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanning/5 års praksis1 erstatter kravet til bachelor i politiutdanning/ 3-årig politiutdanning
  • Fem års praksis i politi- og lensmannsetaten, hvorav minst tre år ved operasjonssentral, erstatter kravet til utdanning som operatør ved operasjonssentral

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

- Samling 1: Uke 33 og 34, Stavern
- Samling 2: Uke 49 og 50, Stavern
- Samling 3: Våren 2018 (2 uker) 

Eksamen

Våren 2018.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til:Seksjonsleder Eirik Rosø, epost: , mobil: 992 86 698.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern

Sist oppdatert: |