Hopp til innhold

Introduksjon

Politihøgskolen har videreutviklet K.R.E.A.T.I.V-kurset. Fremtidige kurs skal gjennomføres etter et nytt undervisningskonsept, som også vektlegger veiledning på egen avhørspraksis. Politihøgskolen tilbyr med dette et kurs for tidligere utdannede K.R.E.A.T.I.V-instruktører, som gir en innføring i det nye undervisningskonseptet. Kurset tilbys de som har instruktørutdanning for enten K.R.E.A.T.I.V. eller etterforskning.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte i politi- og lensmannsetaten som er utdannede K.R.E.A.T.I.V-instruktører, eller etterforskningsinstruktører, og som har eller er tiltenkt undervisningsoppgaver innen avhør.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:

  • Bestått bachelor i politiutdanning/ 3-årig politiutdanning
  • K.R.E.A.T.I.V- instruktørutdanning/Instruktørutdanning i etterforskning
  • Ansettelse i politi- og lensmannsetaten

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanningskurs/5 års praksis erstatter kravet til bachelor i politiutdanning/ 3-årig politiutdanning

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Første kurs vil bli gjennomført fra 11. – 22. november 2019 i Stavern.

Neste kurs gjennomføres sannsynligvis i begynnelsen av 2020.

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål samt spørsmål knyttet til opptaksprosessen rettes til: høgskolelektor Kristina Kepinska Jakobsen, e-post , tlf.488 87 939.
Søknad sendes til senest 1. juni 2019.
Sist oppdatert: |