Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Søknadsfrist

Legg til i Outlook
Søk opptak

Introduksjon

Politihøgskolen har videreutviklet K.R.E.A.T.I.V-kurset. Fremtidige kurs skal gjennomføres etter et nytt undervisningskonsept, som også vektlegger veiledning på egen avhørspraksis. Politihøgskolen tilbyr med dette et kurs for tidligere utdannede K.R.E.A.T.I.V-instruktører, som gir en innføring i det nye undervisningskonseptet. Kurset tilbys de som har instruktørutdanning for enten K.R.E.A.T.I.V. eller etterforskning.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte i politi- og lensmannsetaten som er utdannede K.R.E.A.T.I.V-instruktører, eller etterforskningsinstruktører, og som har eller er tiltenkt undervisningsoppgaver innen avhør.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:

  • Bestått bachelor i politiutdanning/ 3-årig politiutdanning
  • K.R.E.A.T.I.V- instruktørutdanning/Instruktørutdanning i etterforskning
  • Ansettelse i politi- og lensmannsetaten

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanningskurs/5 års praksis erstatter kravet til bachelor i politiutdanning/ 3-årig politiutdanning

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2020 har følgende samlinger:

1. samling: Uke 3 og 4 - Stavern

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål rettes til:
Høgskolelektor Kristina Kepinska Jakobsen, e-post , tlf.488 87 939.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv.) rettes til .

 

Sist oppdatert: |