Hopp til innhold

Introduksjon

Internasjonale politioperasjoner innebærer svært krevende oppdrag og gir utfordringer den enkelte polititjenestemann/-kvinne ikke møter i sin daglige tjeneste i Norge. Operasjonene i dag er mer kompleke enn tidligere og krever et internasjonalt nærvær der både sivile og militære parter samarbeider mot felles mål.

I et konfliktområde er det i en overgangsperiode særlig viktig at internasjonalt sivilt politi, med mandat fra De Forente Nasjoner (FN), ivaretar sikkerheten i området.

Utdanning i tjeneste i slike politioperasjoner følger gitte retningslinjer fra FN, noe som skal sikre at alle bidragslandene gjennomfører enhetlig utdanning, og dermed at de tilrettelegger for nødvendig samarbeid i operasjonene.

Målgruppe

Målgruppen er faglig kompetente, motiverte og egnete tjenestepersoner som har eller er tiltenkt rollensom instruktør i sivil krisehåndtering innenfor internasjonale politioperasjoner. Politidirektoratet står for utlysning i samarbeid med Politihøgskolen.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Politihøgskole/politiskole
  • Være fast ansatt i politi- og lensmannsetaten med minimum 6 års tjeneste etter endt utdanning
  • Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper
  • Minimum en tjenesteperiode i internasjonale politioperasjoner
  • Være medisinsk og fysisk skikket i henhold til retningslinjer gitt av FN

Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål rettes til:
Politioverbetjent Ann-Kristin Kvilekval, e-post: ,
tlf. 23 19 97 97.
Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .
Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv.) rettes til .
Sist oppdatert: |