Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Målgruppe

Utdanningen retter seg mot ansatte i politi- og lensmannsetaten som har veiledningsoppgaver tillagt sin funksjon eller utøver veiledning i sitt arbeid.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:

Utdanning:

  • bestått bachelor/ 3-årig politiutdanning eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå
  • bestått modul 1 i veiledningspedagogikk eller tilsvarende utdanning

Tilsettingsforhold/praksis:

  • ansettelse i politi- og lensmannsetaten eller i samarbeidende etater  

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanning erstatter kravet til bachelor/ 3-årig politiutdanning 

 

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2020 har følgende samlinger:
1. samling: Uke 8 - Oslo
2. samling: Uke 19 - Oslo

Eksamen

Praktisk eksamen: 
Hjemmeeksamen:

Kontaktinformasjon  
Faglige spørsmål rettes til:
Høgskolelektor Arne Nørstebø, e-post: , telefon: 48 88 79 29.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted  
Politihøgskolen, Slemdalsvn. 5, Oslo

Sist oppdatert: |