Hopp til innhold

Målgruppe

Utdanningen retter seg mot ansatte i politi- og lensmannsetaten som har veiledningsoppgaver tillagt sin funksjon eller utøver veiledning i sitt arbeid.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:

Utdanning:

  • bestått bachelor/ 3-årig politiutdanning eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå
  • bestått modul 2 i veiledningspedagogikk eller tilsvarende utdanning

Tilsettingsforhold/praksis:

  • ansettelse i politi- og lensmannsetaten eller i samarbeidende etater

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanning erstatter kravet til bachelor/ 3-årig politiutdanning 

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart høsten 2018

1. samling: Uke 37 Oslo
2. samling: Uke 38 Oslo
3. samling: Uke 49 Oslo

Eksamen

Eksamen: januar 2019

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Høgskolelektor Arne Nørstebø, e-post: , telefon 48 88 7929.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |