Hopp til innhold

Politioperative utdanninger

Etterutdanning

Dommere i politiets hundetjeneste Ingen dato
Figuranter i politiets hundetjeneste Ingen dato
Grunnutdanning innsatspersonell kategori 3 Ingen dato
Hundeførere i politiet med våpenhunder Ingen dato
Påbygningskurs - taktikk for instruktører Ingen dato
Påbygningskurs - våpentjeneste for instruktører Ingen dato
Påbygningskurs - arrestasjonsteknikk for instruktører Ingen dato
Påbygningskurs narkotikahund for hundeførere med patruljehund Ingen dato
Påbygningskurs patruljehund for hundeførere med søkshund Ingen dato
Skarpskytterutdanning for innsatspersonell i politiet Ingen dato
Stabs- og lederutviklingsprogrammet Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Vår 2019 Høst 2019
Beredskapsplanlegging 20 - -
Hundeførere i politiet med kriminalsøkhunder

Søknadsfrist

15. okt. 2018
15 Planlagt -
Hundeførere i politiet med redningstjeneste 10 - -
Hundeførere i politiet med vintertjeneste

Søknadsfrist

15. okt. 2018
10 Planlagt -
Innsatspersonell til Politiets Beredskapstropp (særskilt søknadsprosess) 30 - Planlagt m/forbehold
Innsatspersonell til Politiets Bombetjeneste (særskilt søknadsprosess) 30 - -
Innsatspersonell til Politiets Livvakttjeneste (særskilt søknadsprosess)

Søknadsfrist

15. okt. 2018
20 Planlagt -
Nasjonal beredskap og krisehåndtering 15 - Planlagt m/forbehold
Nye hundeførere i politiet med patruljehunder

Søknadsfrist

15. okt. 2018
30 Planlagt Planlagt m/forbehold
Nye hundeførere i politiet med søks-/narkotikahunder

Søknadsfrist

15. okt. 2018
30 Planlagt Planlagt m/forbehold
Operatørarbeid i operasjonssentralen 15 - Planlagt m/forbehold
Politiets forhandlertjeneste 15 - -