Hopp til innhold

Politioperative utdanninger

Etterutdanning

Dommere i politiets hundetjeneste Ingen dato
Figuranter i politiets hundetjeneste Ingen dato
Grunnutdanning innsatspersonell kategori 3 Ingen dato
Hundeførere i politiet med våpenhunder Ingen dato
Påbygningskurs - taktikk for instruktører 04. - 08. nov. 2019 Søknadsfrist: 01. mar. 2019
Påbygningskurs - våpentjeneste for instruktører 04. - 08. nov. 2019 Søknadsfrist: 01. mar. 2019
Påbygningskurs - arrestasjonsteknikk for instruktører Ingen dato
Påbygningskurs narkotikahund for hundeførere med patruljehund Ingen dato
Påbygningskurs patruljehund for hundeførere med søkshund Ingen dato
Skarpskytterutdanning for innsatspersonell i politiet 11. - 29. nov. 2019 Søknadsfrist: 01. mar. 2019
Stabs- og lederutviklingsprogrammet Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Høst 2019
Beredskapsplanlegging 20 -
Hundeførere i politiet med kriminalsøkhunder 15 -
Hundeførere i politiet med redningstjeneste 10 -
Hundeførere i politiet med vintertjeneste 10 -
Innsatspersonell til Politiets Beredskapstropp (særskilt søknadsprosess)

Søknadsfrist

01. feb. 2019
30 Planlagt
Innsatspersonell til Politiets Bombetjeneste (særskilt søknadsprosess) 30 -
Innsatspersonell til Politiets Livvakttjeneste (særskilt søknadsprosess) 20 -
Nasjonal beredskap og krisehåndtering

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 Planlagt
Nye hundeførere i politiet med patruljehunder

Søknadsfrist

01. mar. 2019
30 Planlagt
Nye hundeførere i politiet med søks-/narkotikahunder

Søknadsfrist

01. mar. 2019
30 Planlagt
Operatørarbeid i operasjonssentralen 15 -
Politiets forhandlertjeneste 15 -