Hopp til innhold

Politioperative utdanninger

Etterutdanning

Dommere i politiets hundetjeneste Ingen dato
Figuranter i politiets hundetjeneste Ingen dato
Grunnutdanning innsatspersonell kategori 3 Ingen dato
Hundeførere i politiet med våpenhunder Ingen dato
Påbygningskurs - taktikk for instruktører Ingen dato
Påbygningskurs - våpentjeneste for instruktører Ingen dato
Påbygningskurs - arrestasjonsteknikk for instruktører 09. - 20. mar. 2020 Søknadsfrist: 10. nov. 2019
Påbygningskurs narkotikahund for hundeførere med patruljehund Ingen dato
Påbygningskurs patruljehund for hundeførere med søkshund Ingen dato
Skarpskytterutdanning for innsatspersonell i politiet Ingen dato
Stabs- og lederutviklingsprogrammet Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Vår 2020
Beredskapsplanlegging 20 -
Hundeførere i politiet med kriminalsøkhunder 15 -
Hundeførere i politiet med redningstjeneste

Søknadsfrist

10. nov. 2019
10 Planlagt
Hundeførere i politiet med vintertjeneste 10 -
Innsatspersonell til Politiets Beredskapstropp (særskilt søknadsprosess) 30 -
Innsatspersonell til Politiets Bombetjeneste (særskilt søknadsprosess) 30 -
Innsatspersonell til Politiets Livvakttjeneste (særskilt søknadsprosess) 20 -
Nasjonal beredskap og krisehåndtering 15 -
Nye hundeførere i politiet med patruljehunder

Søknadsfrist

10. nov. 2019
30 Planlagt
Nye hundeførere i politiet med søks-/narkotikahunder

Søknadsfrist

10. nov. 2019
30 Planlagt
Operatørarbeid i operasjonssentralen 15 -
Politiets forhandlertjeneste 15 Planlagt