Hopp til innhold

Introduksjon

Innsatspersonell i norsk politi er delt i fem kategorier etter kompetanse:

Kategori 1: Tjenestepersoner i Beredskapstroppen
Kategori 2: Tjenestepersoner i livvakttjeneste
Kategori 3: Tjenestepersoner i utrykningsenhetene (UEH)
Kategori 4: Andre tjenestepersoner med våpengodkjenning
Kategori 5: Tjenestepersoner med tilpasset opplæring

Målgruppe

Tjenestepersoner som er tiltenkt å inngå i politidistriktets Utrykningsenhet.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Ha godkjent Politihøgskolen/Politiskolen
  • Ha arbeidet minimum ett år som polititjenestemann/-kvinne
  • Ha gode politioperative ferdigheter og holdninger
  • Ha god fysikk
  • Ha god psykisk og fysisk helse - husk legeattest/helseattest
  • Ha påbegynt sikkerhetsklarering
  • Ha gjennomført opptaksprøver i henhold til de sentrale kriterier for uttak til utrykningsenheten (UEH) -  Brev av 3.1.2005 fra POD 

Mål

Formålet med utdanningen er at deltakerne skal bli i stand til å løse utrykningsenhetens tildelte arbeidsoppgaver.

Organisering og arbeidsmetoder

Utdanningen har en varighet på tre uker. Søkerne bør merke seg at utdanningen er svært krevende.

Vurdering

Kursledelse og instruktører foretar kontinuerlig vurdering av deltakerne skikkethet. Deltakerne vil fortløpende bli evaluert i forbindelse med leksjonene med tanke på egnethet for denne type tjeneste.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent/Stedlig leder operativ seksjon, Stavern, Per-Øyvind Lange, e-post: , mobil: 990 95 409.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted:
Rygge

Sist oppdatert: |