Hopp til innhold

Introduksjon

Innsatspersonell i norsk politi er delt i fem kategorier etter kompetanse:

Kategori 1: Tjenestepersoner i Beredskapstroppen
Kategori 2: Tjenestepersoner i livvakttjeneste
Kategori 3: Tjenestepersoner i utrykningsenhetene (UEH)
Kategori 4: Andre tjenestepersoner med våpengodkjenning
Kategori 5: Tjenestepersoner med tilpasset opplæring

Målgruppe

Tjenestepersoner som er tiltenkt å inngå i politidistriktets Utrykningsenhet.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Ha godkjent Politihøgskolen/Politiskolen
  • Ha arbeidet minimum ett år som polititjenestemann/-kvinne
  • Ha gode politioperative ferdigheter og holdninger
  • Ha god fysikk
  • Ha god psykisk og fysisk helse - husk legeattest/helseattest
  • Ha påbegynt sikkerhetsklarering
  • Ha gjennomført opptaksprøver i henhold til de sentrale kriterier for uttak til utrykningsenheten (UEH) -  Brev av 3.1.2005 fra POD

Mål

Formålet med utdanningen er at deltakerne skal bli i stand til å løse utrykningsenhetens tildelte arbeidsoppgaver.
Rundskriv 2018/006 – Retningslinjer for Utrykningsenhetene (UEH).

Innhold

Utdanningen har en varighet på tre uker. Kurset bygger på grunnleggende våpen og taktikk ferdigheter. Det legges opp til progresjon i de ulike temaene gjennom hele kurset. I tillegg til de grunnleggende ferdighetene vil deltakerne bli introdusert til noen spesialfelter. Kurset består av teori og praksis. Det forventes at deltakerne klarer å følge progresjonen i kurset.

Vurdering

Kursdeltakerne vil bli vurdert ut ifra egen progresjon i kurset.

Kontaktinformasjon:

Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent/Stedlig leder operativ seksjon, Stavern, Per-Øyvind Lange, e-post: , mobil: 990 95 409.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .
Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted:
Kongsvinger/Stavern

Sist oppdatert: |