Hopp til innhold

Hensikt

Formålet med utdanningen er å bidra til at hundeførere i politiet med kriminalsøkshund blir kvalifisert til å utføre tjeneste med høy kvalitet og god tverrfaglig bredde.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er faglig kompetente, motiverte og egnete polititjenestepersoner, som er rekruttert av politidistriktet/særorganet og tiltenkt en fremtidig rolle som hundefører for kriminalsøkshund i politiet.

Det forutsettes at studentene er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:
Utdanning:
- bestått Utdanning for nye hundeførere i politiet med patruljehunder, eller Utdanning for nye hundeførere i politiet med søks-/narkotikahunder (30 studiepoeng), eller bestått Grunnutdanning for nye hundeførere i politi- og lensmannsetaten med patrulje-/ narkotikahund – introkurs, og trinn 1, 2 og 3.

Tilsettingsforhold/ praksis:
- fast ansettelse i politi- og lensmannsetaten
- minimum 5 års praksis som hundefører

Tilleggsinformasjon:
Søkere må være rekruttert av politidistrikt/særorgan. En forutsetning for å starte utdanningen er at man har hund som har bestått mental test, og at ekvipasjen har bestått nivåkontroll gjennomført av PHS. Dokumentasjon på bestått nivåkontroll og mentaltest skal leveres senest tre uker før utdanningen starter.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2019 har følgende samlinger:
1. - Uke 5 og 6, Kongsvinger
2. - Uke 17 og 18, Kongsvinger 
3. - Uke 47 og 48, Kongsvinger 

Eksamen

Eksamen/godkjenningsprøver: uke 47

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Ingrid Eidstumo, e-post: , telefon: 62 82 59 17.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |