Hopp til innhold

Introduksjon

Bombetjenesten er en del av Felles Nasjonale Bistandsressurser sammen med Beredskapstroppen, Forhandlertjenesten, Helikoptertjenesten og Den Kongelige Politieskorte og skal etter anmodning støtte alle politidistrikt i Norge inkludert Svalbard.

Bombetjenesten er politiets nasjonale innsatsressurs til håndtering og rådgivning ved politioppgaver innenfor eksplosiver, bombetrusler og CBRN.  Bombetjenesten benytter taktikker og teknikker tilpasset sine primære oppdrag.

Avdelingen består av bombeteknikere som skal løse overnevnte oppgaver, proaktivt og reaktivt, innenfor søk, rådgivning, fjerning og destruksjon av eksplosiver knyttet til kriminalitet eller terrorrelaterte hendelser.

For å ivareta de høye krav som stilles til personell som tjenestegjør ved Bombetjenesten, er det nødvendig med seleksjon av personell, høy faglig utdannelse og omfattende trening.

Målgruppe

Målgruppen er politiutdannet personell som ønsker å tjenestegjøre ved Bombetjenesten.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:
Utdanning:

 • bestått bachelor/ 3-årig politiutdanning

Praksis og andre krav:

 • være minimum IP4-godkjent
 • ha minimum 2 års arbeidserfaring fra politietaten
 • bestå helseundersøkelse hos lege basert på skjema fra Politihøgskolen
 • bestå fysiske egentest dokumentert på skjema fra Politihøgskolen
 • blitt vurdert egnet til opptak gjennom opptaksprøver/seleksjon ved Politihøgskolen
 • kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

 • bestått 2-årig utdanning fra Politiskole/1680 timer etterutdanningskurs/5 års praksis erstatter kravet til bachelor i politiutdanning/3-årig politiutdanning
 • minimum 2 års relevant arbeidserfaring fra forsvaret kan erstatte kravet om 2 års arbeidserfaring fra politietaten

Det et krav at søkere til utdanningen vurderes som egnet for tjeneste ved Bombetjenesten. Dette vurderes gjennom henholdsvis opptaksprøver/tester og en seleksjonsprosess.

Søkerne må gjennomføre følgende opptaksprøver/tester i regi av Politihøgskolen:

 • fysiske tester
 • fobitester
 • engelsk språktest
 • psykologiske tester
 • intervju

Innhold

Se for øvrig studieplanen for ytterligere informasjon, nærmere beskrivelse av forventet læringsutbytte og arbeidskrav (NB - Studieplan er under revidering for dette studiet - informasjon vil legges ut når denne er klar).

Tidsperiode

Opptak i uke 19 og 20, 2020 i Oslo.
Samlinger er unntatt offentlighet.

Merk

Søknader til denne utdanningen skal sendes direkte til Politihøgskolen og ikke via eget tjenestested:

Politihøgskolen
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo
Merk konvolutten «BG2020».

NB! Når søknaden er postlagt, send e-post til: med bekreftelse på at søknad er sendt og med telefonnummer og e-postadresse du eventuelt kan kontaktes på.

Søknaden må inneholde:

 • Vedlegg 1: Søknadsskjema
 • Vedlegg 2: Motivasjonsnotat
 • Vedlegg 3: Skjema for fysisk test
 • Vedlegg 4: Skjema for helseundersøkelse
 • Vedlegg 5: Skjema for hjertescreening
 • Vedlegg 6: Vitnemål fra Politihøgskolen
 • Vedlegg 7: Annen dokumentert relevant utdanning og tjenesteuttalelser fra forsvaret
 • Vedlegg 8: CV og passbilde/annet lignende bilde

NB! Ingen av papirene i søknaden skal stiftes sammen og det skal kun være tekst på en side av hvert ark.

Søkere gjøres oppmerksom på at søknadspapirer og vurderinger gjort av den enkelte student gjennom studiet vil overleveres fra Politihøgskolen til arbeidsgivere (Oslo politidistrikt) ved søknad om stilling.

Det vises til Politihøgskolens Personvernerklæring (www.phs.no/personvernerklaring).

Kontaktinformasjon

Spørsmål knyttet til utdanningen kan rettes til:

Pob. Pål Erling Lundbekk, Politihøgskolen
e-post:
mobil: 992 86 685, eller

Pob. Arne Jon Overland, Politihøgskolen
e-post:
mobil: 986 92 457.

Faglige spørsmål kan rettes til:
Pob. Kjartan Tangvik, Bombetjenesten
e-post:
mobil: 950 68 899.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .  

Sist oppdatert: |