Hopp til innhold

Målgruppe

Målgruppen for kurset er hundeførere i politiet som har gjennomført grunnutdanning for søks-/narkotikahunder og som skal videreutvikle sin kompetanse som hundefører for en søkshund med påbygning som patruljehund.
Det forutsettes at kursdeltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må:
- bestått Utdanning for nye hundeførere i politiet med søks-/narkotikahunder (30 studiepoeng)
- ansettelse i politi- og lensmannsetaten eller stilling/tiltenkt stilling som hundefører i samarbeidende etat
- politiutdannede må minimum være godkjent som innsatspersonell kategori 4 (IP4)

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:
- bestått Grunnutdanning for nye hundeførere i politi- og lensmannsetaten med patruljehund – trinn 1, 2 og 3

Krav med senere dokumentasjonsfrist:
- En forutsetning for å starte utdanningen er å ha hund som har bestått mental test senest 10 virkedager innen første samling.
- ha hund som er funnet egnet gjennom arbeids- og miljøtest utført
- ha bestått lokal nivåkontroll

Innhold

Se for øvrig kursplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Sist oppdatert: |