Hopp til innhold

Introduksjon

Politihunden er en viktig ressurs i den operative tjeneste, og har mange bruksområder. En våpenhund brukes til søk etter våpen, våpendeler og ammunisjon i relevante miljøer.

Under alle politiets bruksområder stilles det krav til et godt samarbeid mellom hund og fører, samt god kontroll og lydighet. Politihunden må kunne arbeide effektivt i alle typer miljø og situasjoner.

Politihøgskolen vil gjennom dette kurset bidra til kompetanseheving for hundeførere med våpenhunder.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er hundeførere i politiet med godkjent søks-/narkotikahund, som også skal benyttes til oppdrag der det skal søkes etter våpen.

Opptakskrav

Søkere må:

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om fullført studium for nye hundeførere på 30 studiepoeng.

Organisering og arbeidsmetoder

Kurset gjennomføres som 1 ukes samling (ca. 40 timer). Dette innebærer deltakelse i undervisning, praktiske øvelser, trening, individuelt arbeid og lesing av pensum.

Arbeidsmåtene i kurset skal bidra til å gi deltakerne godt læringsutbytte, og særlig belyse sammenhengen mellom teori og praksis. Det legges vekt på varierte arbeidsformer med stor grad av deltakeraktivitet. Deltakerne trener sammen i feltmessige omgivelser. Det vil bli lagt vekt på ferdighetstrening og individuell instruksjon/veiledning av den enkelte kursdeltaker/ekvipasje.

Det er obligatorisk tilstedeværelse på samlingen. Aktiviteter utover ordinær arbeidstid kan forekomme.

Vurdering

Ekvipasjen blir vurdert gjennom hele kurset etter nærmere oppgitte kriterier forankret i læringsutbyttebeskrivelsene. Det vil bli gitt fortløpende tilbakemelding på bakgrunn av vurderinger i forbindelse med praktisk instruksjon.

Sluttvurderingen består av to deler som begge må bestås:

  • Kursleders og instruktørs helhetsvurdering av ekvipasjens prestasjoner og utvikling gjennom hele kurset.
  • En praktisk prøve der ekvipasjene må søke etter våpen/våpendeler i ulike miljø.

Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.

Kursbevis tildeles etter bestått kurs.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Marianne Igland, e-post: , telefon 62 82 59 26.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted:
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |