Hopp til innhold

Introduksjon

Kurset bygger på Politihøgskolens instruktørutdanning i politioperative disipliner.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte i politi- og lensmannsetaten som er utdannede instruktører, og har, eller er tiltenkt undervisningsoppgaver innen taktikk lokalt og/eller sentralt.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Bachelor i politiutdanning / 3-årig politiutdanning
  • bestått Politihøgskolens instruktørutdanning – politioperative disipliner
  • tjenestegjøre som innsatspersonell i politi- og lensmannsetaten
  • minimum ha 3 års praksis som innsatspersonell

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanningskurs erstatter kravet til bachelor i politiutdanning/ 3-årig politiutdanning
  • minimum 1 års praksis som instruktør for innsatspersonell i taktikk i politiet eller forsvaret erstatter kravet om Politihøgskolens instruktørutdanning

Innhold

Se kursplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart høsten 2019:

Samling: Uke 45/2019 - Stavern

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Trond Andreassen, e-post: .

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted:
Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern

Sist oppdatert: |