Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Introduksjon

Kurset bygger på Politihøgskolens instruktørutdanning i politioperative disipliner.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte i politi- og lensmannsetaten som er utdannede instruktører, og har eller er tiltenkt, undervisningsoppgaver innen arrestasjonsteknikk lokalt og/eller sentralt.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Bachelor i politiutdanning / 3-årig politiutdanning
  • bestått Politihøgskolens instruktørutdanning – politioperative disipliner
  • tjenestegjøre som innsatspersonell i politi- og lensmannsetaten
  • minimum ha 3 års praksis som innsatspersonell

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanningskurs erstatter kravet til bachelor i politiutdanning/ 3-årig politiutdanning
  • minimum 1 års praksis som instruktør for innsatspersonell i arrestasjonsteknikk i politiet eller forsvaret erstatter kravet om Politihøgskolens instruktørutdanning

Innhold

Se kursplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Organisering og arbeidsmetoder

Utdanningen er praktisk rettet og gjennomføres over to uker.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2020 har følgende samlinger:

Uke 11 og 12 - Kongsvinger

Eksamen

Eksamen gjennomføres i uke 12.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Jan Vegard Heierdal. Telefon: 62 82 59 41, epost: 

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted:    
Politihøgskolens Utdanningssenter, Sæter gård, Kongsvinger

Sist oppdatert: |