Hopp til innhold

Målgruppe

Målgruppen for kurset er ansatte i politi- og lensmannsetaten som er tiltenkt funksjon som skarpskyttere i politiet.

Opptakskrav

Søkerne må ha:

  • Bachelor i politiutdanning / 3-årig politiutdanning
  • bestått politihøgskolens utdanning for innsatspersonell kategori 1 eller 3.
  • tjenestegjøre som innsatspersonell kategori 1 (minimum 1 år) eller kategori 3 (minimum 3 år) i politi- og lensmannsetaten.
  • være sikkerhetsklarert for HEMMELIG

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanningskurs erstatter kravet til bachelor i politiutdanning/ 3-årig politiutdanning.
  • Det kan etter en individuell vurdering gis dispensasjon for søkere som ikke oppfyller kravet om minimum ett eller tre års tjeneste som innsatspersonell kategori 1 eller 3. Et eksempel kan være tilsvarende praksis fra forsvaret.

Organisering og arbeidsmetoder

Utdanningen er praktisk rettet og gjennomføres over tre uker. Utdanningen er krevende, og deltakerne må påregne kveld- og nattjeneste. 

Undervisningen vil veksle mellom formidling, dialog, øvelser og prøver, herunder politiets godkjenningsprøve.

Tidsperiode

Samling: Uke 46, 47 og 48/2019 - Stavern.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Sondre Helgeland Wold, telefon: 48 88 79 17, e-post: .

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted:   
Justissektorens kurs- og øvingssenter Stavern.

Sist oppdatert: |