Hopp til innhold

Introduksjon

Politiets Livvakttjeneste utøves av Seksjon for livvakttjeneste ved PST og Den kongelige politieskorte (DKP) ved Oslo politidistrikt.  

Livvakttjenestens viktige samfunnsoppdrag er å bidra med sikkerhet for å ivareta åpenhet og ytringsfrihet for Kongelige og myndighetspersoner i det norske demokratiet.

Livvakttjenesten er satt til å planlegge og gjennomføre personsikringsoppdrag når Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har anbefalt slike tiltak. Livvakttjenestene er nasjonale bistandsenheter og skal etter anmodning yte bistand til alle landets politidistrikt, inkludert Svalbard. Livvakttjenesten skal dessuten utføre livvakttjeneste for norske beskyttelsespersoner under deres reiser i utlandet etter anbefaling fra PST.

For å ivareta de høye krav som stilles til personell som skal tjenestegjøre ved Livvakttjenestene, er det nødvendig med seleksjon av personell, spesialisert utdannelse og omfattende trening.

Målgruppe

Målgruppen er politiutdannet personell som ønsker å tjenestegjøre i livvakttjenesten.

Opptakskrav

Søkere må dokumentere følgende formelle krav:

 • Bestått bachelorgrad i politiutdanning/3-årig politiutdanning

Praksis og andre krav:

 • Minimum 1 års arbeidserfaring fra politietaten
 • Bestå helseundersøkelse hos lege basert på skjema fra Politihøgskolen
 • Bestå fysisk egentest dokumentert på skjema fra Politihøgskolen
 • Bli vurdert egnet til utdanningen gjennom opptaksprøver og seleksjon  ved Politihøgskolen

Krav ved senere dokumentasjonsfrist:

 • Sikkerhetsklarert for HEMMELIG

Det er et krav at søkere til utdanningen vurderes som egnet for tjeneste som livvakt. Dette vurderes gjennom henholdsvis opptaksprøver/tester og en etterfølgende seleksjonsprosess.

Søkerne må gjennomføre følgende opptaksprøver/tester i regi av Politihøgskolen for å dokumentere egnethet for videre seleksjon:Fysiske tester

 • Fysiske tester
 • Svømme/dykke test
 • Skytetester
 • Politioperative ferdighetstester
 • Situasjonstester
 • Psykologiske tester
 • Engelsk språktest
 • Intervju 

Søkere som blir valgt ut etter opptaket, innkalles til videre seleksjon der det legges ytterligere vekt på vurdering av egenskaper og ferdigheter. De som består prøver, tester og øvelser i seleksjonsperioden, er kvalifiserte for å begynne på utdanningen til Politiets Livvakttjeneste.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav. 

Tidsperiode

Samlinger er unntatt offentlighet. 

Søkere registrer seg ikke på Søknadsweb, og benytter kun søknadsskjemaet. Søknad skal sendes Politihøgskolen og ikke via eget tjenestested:

Politihøgskolen
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Merk konvolutten «GULV2019»

NB! Når søknad er postlagt, send mail til med bekreftelse på at søknad er sendt og med telefonnummer som du eventuelt kan kontaktes på. 

Søknaden må inneholde: 

Søkere gjøres oppmerksom på at søknadspapirer og vurderinger gjort av den enkelte student gjennom studiet vil overleveres fra Politihøgskolen til arbeidsgivere (Oslo politidistrikt og/eller Politiets sikkerhetstjeneste) ved søknad om stilling.

Det vises til Politihøgskolens Personvernerklæring (www.phs.no/personvernerklaring).


 

Spørsmål knyttet til utdanningen kan rettes til:

Pob. Arne Jon Overland, Politihøgskolen

e-post: 

tlf: 98692457.

Pob. Pål Erling Lundbekk, Politihøgskolen

e-post:

tlf: 99286685.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .         

  

Undervisningssted
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger
Politihøgskolen i Oslo

Sist oppdatert: |