Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Introduksjon

Redningstjeneste er en av de viktigste og mest krevende oppgaver politiet blir satt til. Politihunden er i den forbindelse et svært viktig verktøy for å redde liv. Ekvipasjen må i slike oppdrag som regel samarbeide nært med andre samvirkeaktører. Dette har to sider. Man skal ivareta rollen som fagleder i innsatsleders KO (kommandoplass), samtidig som man skal arbeide operativt som hundefører i en redningsaksjon.

I henhold til «Utdanningsmodell og godkjenningsprogram for politiets hundetjeneste av 2012» (heretter kalt Godkjenningsprogrammet) må nye hundeførere gjennomføre utdanning for enten patruljehund eller søks-/ narkotikahund. Utdanningen for hundeførere i politiet med redningstjeneste bygger på utdanning for nye hundeførere i politiet med patruljehunder. Dersom man har utdanning for nye hundeførere i politiet med søkshunder, må man i tillegg enten ha påbygning som patruljehund eller være sertifisert i overværsøk etter savnet person. Utdanningen gir 10 studiepoeng.

Hensikt

Formålet med utdanningen er å bidra til at hundeførere i politiet blir kvalifisert til å gjennomføre redningstjeneste med høy kvalitet og i henhold til gjeldende retningslinjer.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er hundeførere i politiet som er valgt ut til redningstjeneste i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Være fast ansatt som polititjenesteperson med godkjent tjenestehund
  • Minimum være godkjent som Innsatspersonell kategori 4 (IP4)
  • Ha bestått Politihøgskolens utdanning for nye hundeførere i politiet med patruljehunder eller utdanning for nye hundeførere i politiet med søks-/narkotikahunder* (30 studiepoeng)
  • Ha grunnleggende kunnskap om bruk av digitalt kartverk og GPS i en redningsoperasjon

*Søks-/narkotikahundeekvipasjer må ha tilleggsutdanning, enten påbygning som patruljehund eller sertifisering i overværssøk etter savnet person.

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om fullført studium for nye hundeførere på 30 studiepoeng.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2020 har følgende samlinger:

1. samling: Uke 14 - Kongsvinger

2. samling: Uke 36 og 37 - Kongsvinger

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Ingrid Eidstumo, telefon: 62 82 59 17, e-post: .

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |