Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Introduksjon

Politihunden er en viktig ressurs i den operative tjenesten og har mange ulike bruksområder. En patruljehund har følgende bruksområder:

 • Redningstjeneste (sporsøk, overværssøk, lyttepost og redningstjeneste-vinter)
 • Etterforskning, åstedssikring og åstedssøk
 • Pågripelser (skarpe oppdrag)
 • Massetjeneste (sperre- og ryddetjeneste)
 • Vakt og sikring
 • Patruljetjeneste (bil- og fotpatrulje)
 • Forebyggende tjeneste

Under alle disse bruksområdene stilles det krav til et godt samarbeid mellom hund og hundefører, samt god kontroll og lydighet. Politihunden må kunne arbeide effektivt i alle typer miljøer og situasjoner.

I henhold til «Utdanningsmodell og godkjenningsprogram for politiets hundetjeneste av 2012» (heretter kalt Godkjenningsprogrammet) må nye hundeførere gjennomføre utdanningen enten for patruljehund eller søks-/narkotikahund. For å møte dette kravet tilbyr Politihøgskolen et studium for de to kategoriene hundeekvipasjer.

Hensikt

Formålet med utdanningen er å bidra til at nye hundeførere i politiet blir kvalifisert til å gjennomføre hundetjeneste med høy kvalitet og i henhold til gjeldende retningslinjer.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er polititjenestepersoner som er rekruttert av politidistriktet/særorganet og tiltenkt en fremtidig rolle som hundefører i politiet. Det forutsettes at studentene er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

 • Ha fullført grunnutdanning ved Politihøgskolen/Politiskolen
 • Ha fast ansettelse som polititjenesteperson
 • Minimum være godkjent som Innsatspersonell kategori 4 (IP4)
 • Ha hund som er rekruttert og har bestått mental test og fysisk undersøkelse
 • Være fysisk og psykisk egnet

Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.

Når studentene er tatt opp til studiet, starter treningen av hunden. Dette skjer minimum 12 uker før første samling. I denne perioden skal studentene trene under veiledning av lokal instruktør i politidistriktet.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2020 har følgende samlinger:

1. samling: Uke 4 og 5 - Kongsvinger
2. samling: Uke 23 og 24 - Kongsvinger
3. samling: Uke 42 og 43 - Kongsvinger
4. samling: Våren 2021

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Ingrid Eidstumo, e-post: , telefon: 62 82 59 17.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |