Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Introduksjon

Politihunden er en viktig ressurs i den operative tjeneste og har mange ulike bruksområder. En søks-/narkotikahund har følgende bruksområder: 

  • søk på transportmidler 
  • leilighetssøk 
  • objektsøk 
  • søk i bedrifts-/industrimiljøer 
  • åstedssøk 
  • spor 
  • forebyggende tjeneste 
  • patruljetjeneste 
Under alle disse bruksområdene stilles det krav til et godt samarbeid mellom hund og hundefører, samt god kontroll og lydighet. Politihunden må kunne arbeide effektivt i alle typer miljø og situasjoner. 
 
I henhold til Utdanningsmodell og godkjenningsprogram for politiets hundetjeneste av 2012 (heretter kalt Godkjenningsprogrammet) må nye hundefører gjennomføre utdanning enten for patruljehund eller søks-/narkotikahund. For å møte dette kravet tilbyr Politihøgskolen et studium for de to kategoriene hundeekvipasjer. Hver av utdanningene gir 30 studiepoeng.

Hensikt

Formålet med utdanningen er å bidra til at nye hundeførere i politiet og samarbeidende etater blir kvalifisert til å gjennomføre hundetjeneste med høy kvalitet og i henhold til gjeldende retningslinjer.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er ansatte i politi- og lensmannsetaten og samarbeidende etater som har, eller er tiltenkt, stilling som hundefører.
 
Det forutsettes at studentene er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner. 

Opptakskrav

Søkere må ha:
- bestått bachelor i politiutdanning/3-årig politiutdanning eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå
Ansettelse, praksis og andre krav:
- ansettelse i politi- og lensmannsetaten eller stilling/ tiltenkt stilling som hundefører i samarbeidende etat
- politiutdannede må minimum ha godkjenning som innsatspersonell kategori 4 (IP4)
Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:
- bestått 2-årig utdanning fra Politiskole med minimum 60 studiepoeng/1680 timer
- etterutdanning erstatter kravet til bachelor/3-årig politiutdanning 
Krav med senere dokumentasjonsfrist:
- En forutsetning for å starte utdanningen er å ha hund som har bestått mental test senest 10 virkedager innen første samling. 

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2020 har følgende samlinger:

1. samling: Uke 4 og 5 - Kongsvinger
2. samling: Uke 19 og 20 - Kongsvinger
3. samling: Uke 38 og 39 - Kongsvinger
4. samling: Våren 2021

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Ingrid Eidstumo, e-post: , telefon: 62 82 59 17.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |