Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Introduksjon

Politihunden er en viktig ressurs i den operative tjeneste og har mange ulike bruksområder. En søks-/narkotikahund har følgende bruksområder:

 • Søk på transportmidler
 • Leilighetssøk
 • Objektsøk
 • Søk i bedrifts-/industrimiljøer
 • Åstedssøk
 • Apor
 • Forebyggende tjeneste
 • Patruljetjeneste

Under alle disse bruksområdene stilles det krav til et godt samarbeid mellom hund og hundefører, samt god kontroll og lydighet. Politihunden må kunne arbeide effektivt i alle typer miljøer og situasjoner.

I henhold til «Utdanningsmodell og godkjenningsprogram for politiets hundetjeneste» av 2012 (heretter kalt Godkjenningsprogrammet) må nye hundeførere gjennomføre utdanningen enten for patruljehund eller søks-/narkotikahund. For å møte dette kravet tilbyr Politihøgskolen et studium for de to kategoriene hundeekvipasjer.

Hensikt

Formålet med utdanningen er å bidra til at nye hundeførere i politiet blir kvalifisert til å gjennomføre hundetjeneste med høy kvalitet og i henhold til gjeldende retningslinjer.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er polititjenestepersoner som er rekruttert av politidistriktet/særorganet og er tiltenkt en fremtidig rolle som hundefører i politiet.

Det forutsettes at studentene er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

 • Ha fullført grunnutdanning ved Politihøgskolen/Politiskolen
 • Ha fast ansettelse som polititjenesteperson
 • Minimum være godkjent som Innsatspersonell kategori 4 (IP4)
 • Ha hund som er rekruttert og har bestått mental test og fysisk undersøkelse
 • Være fysisk og psykisk egnet

Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.

Når studentene er tatt opp til studiet, starter treningen av hunden. Dette skjer minimum 12 uker før første samling. I denne perioden skal studentene trene under veiledning av lokal instruktør i politidistriktet.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart høsten 2019 har følgende samlinger:
 1. Uke 34 og 35/2019 - Kongsvinger
 2. Uke 42 og 43/2019 - Kongsvinger

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Ingrid Eidstumo, e-post: , telefon: 62 82 59 17.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |