Hopp til innhold

Introduksjon

Politiet må være forberedt på å håndtere et bredt spekter av hendelser, fra daglige situasjoner til de som kan kreve en større organisert politiinnsats, herunder oppdrag med bevæpningsordre. I det enkelte politidistrikt er operasjonssentralen den sentrale styringsenheten som skal holde oversikten og ivareta ledelsen av den løpende, prioriterte, operative virksomheten.

Operatørene skal fortløpende motta, vurdere og prioritere meldinger som kommer inn til politidistriktets operasjonssentral. Det fordrer at operatørene er i stand til å håndtere tidskritisk informasjon, som sikrer optimal tjenesteutførelse, og ivaretar mannskapets sikkerhet og publikums trygghet.

For å håndtere ordinære publikumshenvendelser, ulykker, kriser og andre alvorlige hendelser på en god måte, må medarbeidere på operasjonssentralene i politidistriktene ha høy kompetanse.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er polititjenestepersoner og sivile som arbeider som operatør i politidistriktet, eller er tiltenkt en slik funksjon. Det forutsettes at studentene er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Ha Politiskole/Politihøgskole, eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå
  • Ha ansettelse i politi og lensmannsetaten
  • Ha operatørerfaring fra operasjonssentral
  • Være sertifisert for bruk bruk av ICCS
  • Være sikkerhetsklarert for HEMMELIG

Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse eller utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om utdanning på bachelornivå.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Dorthe Månsson, e-post: , telefon: 33 20 60 69, mobil: 974 72 102.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Justissektorens kurs- og øvingssenter, Stavern

Sist oppdatert: |