Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2020

Introduksjon

Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse oppdrag på lempeligst mulig måte. Kompleksiteten av oppdrag samt samfunnets forventninger stiller stadig større krav til hvordan politiet velger å håndtere sine oppgaver. I konfliktfylte situasjoner og kriser blir god kommunikasjon politiets viktigste middel for å løse oppdrag på en forsvarlig og hensiktsmessig måte.

Politiets forhandlere arbeider i situasjoner hvor man møter personer i mental ubalanse og/eller ved hendelser som omfatter alvorlig kriminelle hendelser. I disse situasjonene stilles det spesielle krav til politiets kompetanse. Politihøgskolen tilbyr en utdanning i forhandlertjeneste for å øke denne kompetansen.

Målgruppe

Den primære målgruppen er egnede polititjenestepersoner som kan inneha en funksjon som politiforhandler i politidistriktet. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner.

For å sikre faglig utvikling etter endt utdanning, vil Politihøgskolen prioritere søkere fra politidistrikter med et etablert fagmiljø innen forhandlertjeneste.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Ha bestått eksamen fra Politihøgskolen/Politiskolen. Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning tilsvarende minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.
  • Være ansatt i politi- og lensmannsetaten
  • Ha minst fem års praksis etter grunnutdanning
  • Kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om fem års praksis.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2020 har følgende samlinger:

1. samling: To og en halv uke januar/februar - Kongsvinger
2. samling: To uker mars/april - Kongsvinger

Eksamen: Uke 24 - Kongsvinger

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til:
Politioverbetjent Arne Jon Overland, e-post:
mobil: 986 92 457.

For søkere fra Oslo politidistrikt:
Politioverbetjent Jon Eirik Prytz, fagansvarlig KGF, 

e-post: , mobil: 400 21 815.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssteder
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |