Hopp til innhold

Introduksjon

Politihunden er en viktig ressurs innen vinter- og fjellredningstjenesten, hvor ekvipasjen som regel må samarbeide nært med andre samvirkeaktører.

Under alle politiets bruksområder stilles det krav til et godt samarbeid mellom hund og fører, samt god kontroll og lydighet. Politihunden må kunne arbeide effektivt i alle typer miljø og situasjoner.

Vinterutdanning for hundeførere i politiet med vintertjeneste bygger på utdanning for nye hundeførere i politiet. Utdanningen gir 10 studiepoeng.

Målgruppe

Målgruppen for studiet er hundeførere i politiet som er valgt ut til vintertjeneste i henhold til lokale kompetanseplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Ha fast ansettelse som polititjenesteperson
  • Minimum være godkjent som Innsatspersonell kategori 4 (IP4)
  • Ha bestått Politihøgskolens utdanning for nye hundeførere i politiet med patruljehunder eller utdanning for nye hundeførere i politiet med søks-/narkotikahunder (30 studiepoeng)
  • Ha gjennomført og bestått lokal nivåkontroll

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra kravet om fullført studium for nye hundeførere på 30 studiepoeng.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2019 har følgende samlinger:
  1. Uke 6 og 7 Ekstern lokasjon
  2. Uke 11 Ekstern lokasjon

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Ingrid Eidstumo, e-post: , telefon 62 82 59 17.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Politihøgskolens utdanningssenter, Kongsvinger

Sist oppdatert: |