Hopp til innhold

Sivile utdanninger

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Vår 2020 Høst 2020 Vår 2021 Vår 2022 Høst 2022
Begrenset politimyndighet - modul 1 Innføring i begrenset politimyndighet - Løpende opptak 5 Planlagt Planlagt m/forbehold - - -
Begrenset politimyndighet - modul 2 Generelt om begrenset politimyndighet for arrestforvarere, grensekontrollører og transportledsagere 15 - Planlagt m/forbehold - - -
Begrenset politimyndighet - modul 3A Begrenset politimyndighet for arrestforvarere 5 - Planlagt m/forbehold - - -
Begrenset politimyndighet - modul 3B Begrenset politimyndighet for grensekontrollører 5 - Planlagt m/forbehold - - -
Begrenset politimyndighet - modul 3C Begrenset politimyndighet for transportledsagere 5 - Planlagt m/forbehold - - -
Politiets forvaltningsrettslige gjøremål - modul 1 10 Planlagt - - - -
Politiets forvaltningsrettslige gjøremål - modul 2A Våpenloven 5 - - - - -
Politiets forvaltningsrettslige gjøremål - modul 2B Førerkort og kjøreseddel 5 - - - - -
Politiets forvaltningsrettslige gjøremål - modul 2C Utlendingsforvaltning 5 - Planlagt m/forbehold - - -
Politiets forvaltningsrettslige gjøremål - modul 2D Politiets kontrollvirksomhet på forvaltningsområdene 5 - - - - -
Sivil rettspleie på grunnplanet - modul 1 Innføring i juridisk metode 5 - - - - -
Sivil rettspleie på grunnplanet - modul 2A Tvangsfullbyrdelse 25 - - Planlagt m/forbehold - -
Sivil rettspleie på grunnplanet - modul 2B Gjeld 15 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold -
Sivil rettspleie på grunnplanet - modul 2C Sekretariatsarbeid for forliksrådet 10 - Planlagt m/forbehold - - Planlagt m/forbehold