Hopp til innhold

Emne 5: Valgfrie emner, 15 studiepoeng

Politihøgskolen vil tilby valgfrie emner i dette semesteret. Emnene 5A og 5B tilbys. Ytterligere emner er under vurdering. Det er også mulig å få godkjent emner på masternivå ved andre utdanningsinstitusjoner i inn- og utland etter nærmere søknad.

Emne 5A: Etterforskning av grov vold og drap, 15. studiepoeng

Course 5B: Digital evidence and cybercrime investigation, 15 credits (ETCS)

Sist oppdatert: |