Hopp til innhold

Emne 6: Prosjektdesign, 5 studiepoeng

I emnet skal studentene forberede arbeidet med masteroppgaven. Det legges vekt på at studentene kan få drøfte egne ideer, synspunkter, problemstillinger og temaer, og få tilbakemelding fra medstudenter og fagansatte.

Veiledning på utkast til masteroppgaven er sentralt i emnet. Emnet omhandler også hvilke hensyn som tas når politiet er gjenstand for undersøkelser.

Kunnskap

Studentene har etter gjennomført emne inngående kunnskap om:

  • Kravene til en masteroppgave
  • Ulike juridiske rammer og etiske standarder for forsking, evaluering og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

  • Formulere og avgrense en etterforskningsrelevant faglig problemstilling
  • Velge og begrunne metodisk framgangsmåte
  • Anvende forskningsetiske prinsipper i vurderingen av prosjektdesign og
    forskning på egen praksis
  • Igangsette arbeidet med egen masteroppgave

Vurdering

Emnet avsluttes med innlevering av prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.

Litteratur

Ca. 300-350 sider. 

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |