Hopp til innhold

Innhold i Master i politivitenskap

Masterstudiet i politivitenskap er organisert i åtte emner som bygger på hverandre. Til sammen utgjør emnene en mastergrad i politivitenskap med et omfang på 120 studiepoeng.

 7. og 8.
 semester       

  Emne 8: Masteroppgave (30 stp)
 6. semester   Emne 7: Prosjektdesign (5 stp)
  Emne 6: Fordypning metode (10 stp)
            6A: Kvalitativ metode eller
            6B: Kvantiativ metode 
 5. semester   Emne 5: Valgfritt emne (15 stp)
 4. semester   Emne 4: Politi som kunnskapsstyrt organisasjon: etterretning, analyse og evaluering (15 stp)
 3. semester   Emne 3: Polisiær virksomhet og praksis (15 stp)
 2. semester   Emne 2: Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetode (15 stp)
 1. semester    Emne 1: Innføring i politivitenskap (15 stp)

Modellen illustrerer at emnene 1, 3, 4 og 8 er spesifikke for masterutdanningen i politivitenskap og obligatoriske for alle studentene. Emne 2 og 7 overlapper med tilsvarende emner i det erfaringsbaserte masterstudiet i etterforskning. I emne 5 skal studentene ta et valgfritt emne. Videre må studentene i emne 6 velge mellom fordypning i kvalitativ og kvantitativ metode. Det tas forbehold om endringer av studieplanen.

Organisering og arbeidsmåter

Masterstudiet tilbys som et deltidsstudium med samlinger og studiearbeid utenom samlingene, og har en normert studietid på fire år.

Normert studieprogresjon er 15 studiepoeng hvert semester. Hvert av de fire studieårene anslås til ca. 840 timers studiearbeid, i alt ca. 3400 timer. Studiet omfatter deltakelse i undervisning, arbeid med oppgaver enkeltvis og i grupper, levering av arbeidskrav, litteraturstudier, eksamener og masteroppgaven.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |