Hopp til innhold

Emne 6: Fordypning i vitenskapelig metode, 10 studiepoeng

Studenten velger fordypning i enten kvalitativ metode (emne 6 A) eller kvantitativ metode (emne 6 B).

Emne 6 A: Fordypning i kvalitativ metode, 10 studiepoeng

Emnet gir inngående forståelse av kvalitative forskningsmetoder. Studentene lærer hvordan disse metodene kan anvendes i arbeidet med masteroppgaven og i egen yrkesutøvelse, samt kritisk å vurdere ulike tilnærminger til kvalitative data.

Emne 6 B: Fordypning i kvantitativ metode, 10 studiepoeng

Emnet gir inngående forståelse av kvantitative forskningsmetoder. Studentene lærer hvordan disse metodene kan anvendes i arbeidet med masteroppgaven og i egen yrkesutøvelse, samt kritisk å vurdere ulike tilnærminger til kvantitative data.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |