Hopp til innhold

Emne 3: Polisiær virksomhet og praksis, 15 studiepoeng

I dette emnet undersøkes politiets roller, polisiær virksomhet, ulike måter å regulere samfunn på, samt forskning på aktører involvert i sikkerhet, tillit og sosial kontroll.

Emnet utforsker også forskning på polisiær praksis, herunder ulike metoder og håndtering av lovbrudd og kriminalitet.

Kunnskaper

Etter gjennomført emne har studentene: 

  • inngående kunnskap om sentrale teorier, begreper og strategier innenfor forebygging og bekjempelse av kriminalitet og ordensproblemer
  • inngående kunnskap om polisiær innsats mot og håndtering av aktuelle problemområder og kriminalitetstyper
  • perspektiver på etterretning, etterforskning og beredskap
  • perspektiver på etikk, rettssikkerhet og personvern knyttet til polisiær virksomhet

Ferdigheter

Etter gjennomført emne kan studentene: 

  • Kritisk reflektere over og vurdere polisiær virksomhet og praksis
  • Analysere årsaker og prosesser knyttet til aktuelle problemområder og kriminalitetstyper ut fra ulike teoretiske perspektiver
  • Anvende teori i utvikling av strategier for å håndtere konkrete kriminalitets- og ordensproblemer
  • Analysere forholdet mellom ulike aktører som utøver polisiær virksomhet

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen: En individuell skriftlig arbeidsoppgave. Omfang 2400 ord (+/- 10 %).

Vurdering

Emnet 3 avsluttes med en med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. Omfang 2400 ord (+/- 10%). Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

1000 - 1200 sider

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |