Hopp til innhold

Emne 1: Innføring i politivitenskap, 15 studiepoeng

Emnet gir en innføring i sentrale, klassiske studier av politiet og polisiær virksomhet for å belyse sentrale temaer og problemstillinger innenfor politivitenskapen.

I emnet vektlegges politiets virksomhet, rolle, historie og yrkeskultur. Det gis en innføring i organisering, mandat og ledelse av politiet i en historisk og samtidig kontekst.

Kunnskaper

Etter gjennomført emne har studentene kunnskap om:

 • Ulike politivitenskapelige perspektiver
 • Den komplekse politirollen
 • Sentrale begreper og klassiske studier av politiet og polisiær virksomhet
 • Politiet som samfunnsinstitusjon, herunder politisk styring og utviklingen av det moderne politi
 • Politiet som organisasjon
 • Perspektiver på politirett
 • Politi og medier
 • Kontrollen av politiet
 • Rekruttering og yrkeskulturer i politiet
 • Internasjonalt politisamarbeid og globalisering av kriminalitet

Ferdigheter

Etter gjennomført emne kan studentene:

 • Analysere politiet som kompleks samfunnsinstitusjon
 • Reflektere kritisk over politiets rolle i samfunnet
 • Redegjøre for sentrale rettslige rammer for politiets virksomhet
 • Analysere ulike sider ved politiets virksomhet
 • Analysere forholdet mellom ulike aktører som utøver polisiær virksomhet
 • Problematisere hvordan politiets virksomhet fremstilles

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får framstille seg til eksamen: En individuell skriftlig arbeidsoppgave. Omfang 2400 ord (+/- 10 %).

Vurdering

Emnet 1 avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. Omfang 2400 ord (+/- 10 %). Det benyttes en gradert karakterskala A til E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur: 1000-1200 sider

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |