Hopp til innhold

Emne 4: Politi som kunnskapsstyrt organisasjon: etterretning, analyse og evaluering, 15 studiepoeng

I dette emnet utdypes og drøftes aspekter ved politiet som en kunnskapsstyrt organisasjon.

Det legges vekt på ulike former for datainnsamling og -analyse innenfor etterretning og evaluering med sikte på kunnskapsutvikling og beslutningsstøtte.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført emne kunnskap om:

 • Datainnsamling fra åpne og lukkede kilder
 • Strategiske analyser og etterretning som ledelsesverktøy og beslutningsstøtte
 • Etterretningsmetodikk, - prosesser og -produkter
 • Evalueringstradisjoner innen polisiær virksomhet
 • Politietatens bruk av forskningsfunn, statistikk og etterretningsprodukter
 • Etikk og lovregulering

Ferdigheter

Etter gjennomført emne kan studenten:

 • Drøfte sentrale tradisjoner, begreper og prinsipper innen etterretning og evaluering
 • Anvende og vurdere etterretningsmetodikk og -produkter på en kritisk og reflektert måte
 • Utarbeide og formidle strategiske analyser og planer
 • Foreta en kritisk evaluering av strategier, gjennomføring og resultater av polisiær innsats
 • Drøfte og vurdere konsekvenser, samt etiske og juridiske aspekter

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studentene får avlegge eksamen:
En individuell skriftlig arbeidsoppgave. Omfang 2400 ord (+/-10 %).

Vurdering

Emnet 4 avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. Omfang 2400 ord (+/-10 %). Det benyttes gradert skala A-E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

1000 - 1200 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |