Hopp til innhold

Emne 7: Prosjektdesign, 5 studiepoeng

I emnet skal studentene forberede arbeidet med masteroppgaven. Det legges vekt på at studentene kan få drøfte egne ideer, synspunkter, problemstillinger og temaer, og få tilbakemelding fra medstudenter og fagansatte.

Studentene får veiledning på utkast til prosjektbeskrivelse for masteroppgaven. Emnet omhandler også hvilke etiske hensyn som må tas.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført emne inngående kunnskap om:

  • Kravene til en masteroppgave
  • Juridiske rammer og etiske standarder av relevans for eget prosjekt

Ferdigheter

Innenfor rammen av eget masterprosjekt kan studenten etter gjennomført emne

  • Formulere og avgrense en relevant faglig problemstilling
  • Utvikle prosjektdesign
  • Velge og begrunne metodisk framgangsmåte
  • Anvende forskningsetiske prinsipper i vurderingen av prosjektdesign og
    forskning på egen praksis
  • Igangsette arbeidet med egen masteroppgave

Vurdering

Emnet avsluttes med innlevering av prosjektbeskrivelse for egen masteroppgave. Omfang 2000-4500 ord. Det benyttes karakterene bestått/ikke bestått.

Litteratur

300 – 450 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |