Hopp til innhold

Emne 6 A: Fordypning i kvalitativ metode, 10 studiepoeng

Emnet gir inngående forståelse av kvalitative forskningsmetoder.

Studentene lærer hvordan disse metodene kan anvendes i arbeidet med masteroppgaven og i egen yrkesutøvelse, samt kritisk å vurdere ulike tilnærminger til kvalitative data.

Kunnskaper

Studentene har etter gjennomført emne kunnskap om:

  • Ulike typer kvalitative datakilder
  • Analyse og tolkning av kvalitative data
  • Forskningsetiske utfordringer i kvalitative undersøkelser

Ferdigheter

Studentene kan etter gjennomført emne:

  • Diskutere og begrunne valg av kvalitative forskningsdesign og metoder
  • Presentere og diskutere muligheter og begrensninger ved ulike typer kvalitative datakilder
  • Kritisk vurdere kvalitative forskningsfunn
  • Reflektere over egen forskerrolle

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være oppfylt og godkjent før studentene får framstille seg til eksamen:

  • Gjennomføre to kvalitative forskningsøvelser
  • For hver øvelse skal det leveres et skriftlig arbeid som drøfter gjennomføringen. Omfang 700-900 ord.

Vurdering

Emnet 6 A avsluttes med en individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager. Omfang 2400 ord (+/-10 %). Det benyttes gradert skala A-E for bestått og F for ikke bestått.

Litteratur

800 - 900 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |