Hopp til innhold

Emne 3: Strategisk ledelse, 9 studiepoeng

Modulet giver en introduktion til både klassiske og nyere tilgange til strategi, og forholder strategi til tilgange, som fokuserer på hhv. narrativer og governance.

Baseret på grundlæggende tilgange til arbejdet med strategier i offentlige organisationer skal den studerende arbejde med strategi i forhold til organisationens omverden, strategi i forhold til interne forhold i organisationen og samspillet herimellem. Endelig skal den studerende beskæftige sig med forskellige normative vurderinger af strategiens substans. Modulet giver en teoretisk forståelse af forskellige strategiske perspektiver med henblik på at styrke den studerendes iagttagelses- og refleksionsevne og lægger vægt på, at den studerende skal kunne veksle mellem flere strategier og forholde sig til mange kontekstuelle pres, dvs. opnå en strategisk fleksibilitet. Samtidigt hermed skal den studerende introduceres til forskellige værktøjer og øvelser for at fremme fremtidig handlekraft gennem opnåelse af strategisk behændighed og læring.

Læringsmål

Forståelse (viden)

Forståelsen af teorier om strategisk arbejde i offentlige organisationer og centrale begreber herom.

Refleksion (færdighed)

Evnen til at skifte mellem teoretiske afbildninger og dermed kunne medreflektere hvordan ethvert tilvalg af strategisk perspektiv samtidig er et fravalg af den iagttagelses-, og handlekraft, der følger med et alternativt perspektiv.

Transformation (kompetence)

Evnen til at omsætte forståelsen af hvert perspektiv til konkret analyse (iagttagelseskraft) og forslag til handling (handlekraft)

Eksamen

Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt udarbejdet skriftligt produkt på 10-15 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |