Hopp til innhold

Emne 4: Endringsledelse, 9 studiepoeng

Faget Endringsledelse tager udgangspunkt i, at den offentlige sektor er blevet reformeret markant gennem de senere år.

En række reformer som f.eks. folkeskolereform, strukturreform, politireform og digitaliseringsreform har ændret den offentlige sektor. Finanskrisen har afstedkommet yderligere reformkrav. Det betyder, at reformerne har medført, at der også finder en række organisatoriske forandringsprocesser sted af meget forskellige karakter. Derfor er der behov for at se på, hvordan lederne kan agere og deltage i disse reform- og forandringsprocesser.  

Formålet med modulet er at diskutere en mere grundlæggende og forskningsbaseret forståelse af reform og forandring og samtidig fokusere på, hvilke udfordringer offentlige ledere har i konkrete forandringsprocesser. Modulet har også som ambition at give en empirisk oversigt over udviklingen af de væsentligste reformer samt anvende relevante teoretiske begreber og modeller til at forstå forandringerne med. Modulet vil give deltageren et indblik i, hvordan forandring som et organisatorisk fænomen er blevet behandlet i klassisk og nyere litteratur. Derudover vil deltagerne blive øvet i at anvende teori og metode til at anlægge en analytisk tilgang til organisatorisk forandring. Formålet er, at deltagerne skal kunne identificere organisatoriske forandringsproblemstillinger i egen ledelsespraksis for derigennem at kunne reflektere over forandringen. Deltagerne skal også kende til metoderne og værktøjernes begrænsninger i forhold til at forudsige, planlægge og gennemføre de ønskede forandringer. Dermed opøves deltagernes kompetence i at reflektere over betingelserne for forandringsledelse. 

Læringsmål

  • Viden om og forståelse af centrale begreber og temaer indenfor reform- og forandringsteori i en offentlig og politisk kontekst.
  • Færdigheder i at anvende faglig og teoretisk viden i analyser af aktuelle reform- og forandringsstrategier, herunder organisationsforandringer, samt evne til at reflektere over egen forandringsledelsespraksis.
  • Kompetencer i at designe og gennemføre konkrete forandringsprocesser i en offentlig og politisk kontekst.

Eksamen

Prøven er en individuel mundtlig prøve på baggrund af et individuelt udarbejdet skriftligt produkt på 10-15 sider.

Se hele studieplanen (PDF)

Sist oppdatert: |