Hopp til innhold

Opptakskrav for Nordisk master i politiledelse

Målgruppen for studiet er ledere innenfor justissektoren i Norge, Sverige og Danmark. Med dette menes ledere i politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet og Politidirektoratet samt ledere i kriminalomsorgen.

Følgende krav må dekkes for å kunne tas opp til studiet:

  • fullført bachelorgrad/3-årig høyere utdanning, alternativt 2-årig politiutdanning og minst 60 studiepoeng (ECTS)
    (se studieplanen for nærmere informasjon)

  • Ansettelse i lederstilling i justissektoren (politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet, Politidirektoratet, eller kriminalomsorgen) i Norge, Sverige eller Danmark.
    Med lederstilling menes i  denne sammenheng stilling med resultat-, budsjett- og personalansvar eller stilling med formell faglig- eller operativ lederfunksjon.

  • Minimum 2 år ledererfaring fra justissektoren (politi- og lensmannsetaten, påtalemyndigheten, Justisdepartementet, Politidirektoratet eller kriminalomsorgen) etter fullført grunnutdanning

Kvoter

Studieplassene fordeles jevnt mellom de tre nordiske landene. Plasser i kvotene tildeles på bakgrunn av konkurransepoengsum.

Rangering av søkere

Søkere konkurrerer om studieplasser på grunnlag av karaktersnitt fra tidligere utdanning samt eventuelle tilleggspoeng. Ytterligere informasjon om rangeringsreglene finner du i Forskrift om opptak til masterutdanning ved Politihøgskolen.

Sist oppdatert: |