Hopp til innhold

Tilgjengelighet

Det finnes mulighet for justering av skriftstørrelse i alle nettlesere. Nedenfor gis det forklaringer på hvordan dette gjøres i de mest brukte nettleserene.

Internet Explorer  10

Sidens/skriftens størrelse endres ved trykke på forstørrelsesglasset nede i høyre hjørne. Alternativt trykk Ctrl+ for å forstørre eller Ctrl- for å forminske.

Opera 

Sidens/skriftens størrelse endres ved trekke slideren nede i høyre hjørne. Alternativt trykk + for å forstørre eller - for å forminske.

Mozilla Firefox 

Trykk Ctrl+ for å forstørre eller Ctrl- for å forminske.

Google Chrome 

Sidens/skriftens størrelse endres ved trykke på meny knappen i øvre høyre hjørne og velge Zoom. Alternativt trykk Ctrl+ for å forstørre eller Ctrl- for å forminske.

Safari 

Sidens/skriftens størrelse endres ved trykke meny knappen øverst i høyre hjørne og velge Zoom. Alternativt trykk Ctrl+ for å forstørre eller Ctrl- for å forminske.

Hjelpetekster

Alle bilder på dette nettstedet har alternative tekster og alle tabeller har beskrivende tekster (oppsummering av innhold) som fanges opp av hjelpeverktøy.

Sist oppdatert: |