Hopp til innhold

Opptakskrav

Politihøgskolen tilbyr en høgskoleutdanning, og dermed er generell studiekompetanse en forutsetning for opptak til bachelor i politiutdanning.

Du må ha generell studiekompetanse i det du søker om opptak, altså innen søknadsfristen 1. mars. Politihøgskolen vil også vurdere søkere som søker om opptak på bakgrunn av realkompetanse.

I tillegg til kravet om generell studiekompetanse, er det også en rekke spesielle opptakskrav som må oppfylles.

Du må:

  • Være fylt (eller fylle) minst 20 år i løpet av det året det søkes om opptak
  • Være norsk statsborger innen søknadsfristen 1. mars
  • Ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål (skriftlig) fra videregående skole (snitt av standpunkt og eksamen)
  • Ha gyldig førerkort klasse B innen søknadsfristen 1. mars
  • Oppfylle de medisinske kravene for opptak, så vel som de medisinske kravene for førerkort klasse D
  • Ha plettfri vandel  
  • Bestå fysiske tester
  • Bli funnet personlig egnet for opptak etter vurdering av opptaksnemnd

 

Sist oppdatert: |