Hopp til innhold

Opptakskrav

Politihøgskolen tilbyr en høgskoleutdanning, og dermed er generell studiekompetanse en forutsetning for opptak til bachelor i politiutdanning.

Du må ha generell studiekompetanse i det du søker om opptak, altså innen søknadsfristen 1. mars. Politihøgskolen vil også vurdere søkere som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse.

I tillegg til kravet om generell studiekompetanse, er det også en rekke spesielle opptakskrav som må oppfylles. Følgende opptakskrav gjelder for opptak til bachelor i politiutdanning:

Formelle opptakskrav:

Opptaksprøver:

For søkere som bestod opptaksprøver i 2015 eller 2016 og skal søke på nytt i 2017, les mer om opptaksprøvene her.

Sist oppdatert: |