Hopp til innhold

Søke opptak

Søknadsfrister for etter- og videreutdanninger er 15. april, 15. oktober og 1. februar.

Søk opptak

Nye utdanninger i 2017

I 2017 vil blant annet Politihøgskolen tilby nye og reviderte lederutdanninger, Tverrfaglig bekjempelse av økonomisk kriminalitet, et nettbasert studie om hatkriminalitet og videreutdanning for påtalejurister i ledelse av tilrettelagte avhør.

Spørsmål om etter- og videreutdanningene?

Ved spørsmål om utdanninger, ta kontakt med førstekonsulent Nina Hagen på telefon: 23 19 99 67. Spørsmål angående opptak til etter- og videreutdanningene, kontakt rådgiver Trude Holum på telefon: 23 19 99 56.