Hopp til innhold

Desember

Masteroppgave av Ketil Jonassen

Politioverbetjent Ketil Jonassen ved avdeling for etter- og videreutdanning (EVU) forsvarte 6. desember sin masteroppgave i Politivitenskap ved Politihøgskolen.

Bokkapittel av Gunnar Thomassen

Gunnar Thomassen bidrar med kapittelet ”Hvordan kan vi vite hvor effektive skjulte etterforskningsmetoder er?” i boka "Overvåking i en rettsstat".

Politiets bruk av informanter

Politioverbetjent Anders Rasch-Olsen, som var den første som tok mastergrad i politivitenskap ved Politihøgskolen, er ute med boken Politiets bruk av informanter – et nødvendig onde.