Hopp til innhold

Søk i Oria

Bokomtaler og nyheter fra biblioteket

Liv Finstads begrep «politiblikket» er inspirasjonen bak temaet for siste nummer av Norsk sosiologisk tidsskrift: profesjonsblikk. Heidi Mork Lomell (professor-II ved PHS) og Cecilie Basberg Neumann (førsteamanuensis ved HiOA) har vært gjesteredaktører.

Linda Hoel (førsteamanuensis) og Bjørn Barland (førsteamanuensis) ved PHS har gjennomført en evaluering av Politihøgskolens stabs- og lederutviklingsprogram.

Moralister oppfattes ofte som formanende bedrevitere. Men hva kjennetegner moralisme? Og hvordan gjør det seg gjeldende i politiarbeid? Førsteamanuensis Jens Erik Paulsen ved PHS er ute med ny artikkel i Norsk filosofisk tidsskrift.

Se alle nyheter