Hopp til innhold

Søk i Oria

Bokomtaler og nyheter fra biblioteket

Dag Mørk Sveaas sin masteroppgave «Etterforskningsledelse: Perspektiver på bevissthet, metodikk og samhandling» er nå tilgjengelig på nett.

Kenneth Berg har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med oppgaven: «Politiets håndtering av saker med savnet person: En sammenlignende studie mellom to norske politidistrikt med fokus på grunnleggende metodikk og gjeldende regelverk».

Ole Thomas Bjerknes (PHS) har fullført sin erfaringsbaserte master i etterforskning med masteroppgaven: «Gjort kjent med saken»: En undersøkelse om hvilken informasjon den mistenkte gis om anklagen i forkant av politiavhøret».

Robert Furuhaug (PHS) sin oppgave drøfter problemstillinger knyttet til hvor vidt opptak av kameraovervåkning, bompasseringsdata, data om betalingstransaksjoner og trafikkdata kan utleveres frivillig av besitteren.

Til nyhetsarkiv