Hopp til innhold

Søk i Oria

NY FORSKNING FRA PHS

Jul Fredrik Kaltenborn (PHS) har skrevet artikkelen «Teknologinøytralitet og datakriminalitet – særlig om klassifiseringen av begrepet datasystem» i Tidsskrift for strafferett.

Annette Vestby (PHS) og Jonas Vestby har nyleg publisert artikkelen «MachineLearning and the police: asking the right questions» i tidsskriftet Policing: a journal of policy and practice.

Stine Marie Strømnes har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med oppgaven: “Internasjonalt politisamarbeid: Faktorer som kan påvirke valget om bruk av felles etterforskningsgrupper med utlandet”.

Halldór Rósmundur Guðjónsson har skrevet masteroppgaven «How to Make an Expert Detective?: An Evaluation of the first ever Icelandic Lead Detective Development Programme».

Til nyhetsarkiv