Hopp til innhold

Søk i Oria

Bokomtaler og nyheter fra biblioteket

Geir Aas (studieleder PHS) har skrevet artikkelen «Kampen om norsk politiutdanning» i Tidsskrift for Professionsstudier.

Hilde Mari Musum har fullført en erfaringsbasert master i etterforskning med masteroppgaven «Hvordan ivaretas objektivitetskravet og uskyldspresumsjonen under etterforskning av festrelaterte voldtektsaker?»

Til nyhetsarkiv