Hopp til innhold

Søk i Oria

Bokomtaler og nyheter fra biblioteket

Tor-Geir Myhrer (professor ved PHS) har skreve artikkelen «Politiarbeid på stedet: styrker og svakheter» i siste nummer av «Tidsskrift for strafferett» 2018. Dette er eit spesialnummer i høve 70-årsdagen til Ragnar Auglend, tidlegare rektor ved PHS.

Birgitte Ellefsen (førsteamanuensis ved PHS) fullførte sin doktorgrad med avhandlingen «Politiens politikk og politikkens politi. Norske politireformer i perioden 1682-1866.» ved UiB i desember 2018.

Siv Rebekka Runhovde (forsker ved PHS) har skrevet artikkelen «Krig mot krypskyttere – en desperat og kontraproduktiv strategi» i fagbladet Miljøkrim, om hvordan krigsmetaforer brukes om krypskyttere for å bekjempe naturkriminalitet i Afrika.

Cathrine Filstad (PHS/BI) og Tom Karp (Høyskolen Kristiania/Bodø/Innlandet) har siden 2016 forsket på politiledelse og i 2018 ble denne forskningen intensivert ved spesielt å fokusere på ledelse, implementering, evaluering og resultater av politireformen

Tore Bjørgo (professor II ved PHS & professor ved C-REX) og Jacob Aasland Ravndal (postdoktor ved C-REX) er redaktører for siste spesialnummer av tidsskriftet Perspectives on terrorism med tema «Terrorism from the extreme right».

Til nyhetsarkiv