Hopp til innhold

Søk i Oria

Åpningstider

Biblioteket er betjent:

 Mandag til torsdag: 08:30 - 19:00

Fredag: 08:30 - 16:00

Lørdag: 11:00 - 15:00

Biblioteklokalet er åpent i høgskolens  åpningstider

Kontakt biblioteket

Bokomtaler og nyheter fra biblioteket

Professorene Brita Bjørkelo, PHS, Stig B. Matthiesen, BI og Morten B. Nielsen, STAMI, har sett på forskjellen av reaksjoner i etterkant av varsling hos henholdsvis de som fortsatt er i jobb og de som har sluttet.

Marit Egge (førsteamanuensis ved PHS) og Randi Solhjell (forsker ved PHS) har skrevet en rapport som tar for seg bruken av begrepet parallellsamfunn. De har samlet ulike definisjoner som legges til grunn når den problematikken diskuteres.

Jai Ganapathy, førstelektor ved Politihøgskolen, har sammen med Ajmal Nimruzi og Ingrid L. P. Nyborg (begge fra NMBU) skrevet et kapittel om bruk av teknologi og utvikling av tillit til politiet i Afghanistan.

Praksisrettleiar og pob Aun H. Andresen har saman med studieleiar på master, Nina Jon, Politihøgskolen, skrive kapittelet: "Responding to needs of higher analytical competence in the police: Master programmes at the Norwegian Police University College".

Rapporten, skrevet av høgskolelektor Nils Morten Larsen og politioverbetjent Terje Nygaard (begge ansatte ved PHS), beskriver et pedagogisk undervisningsopplegg som benytter videoopptak av studentene under en øvelse.

Til nyhetsarkiv