Hopp til innhold

Februar

Artikler om barnehus i Advokatbladet

Barnehusene skal gi et helhetlig tilbud til barn som har vært utsatt for vold og seksuelle overgrep, og inneholde både en ny modell for dommeravhør og medisinsk undersøkelse, samt gi hjelp, omsorg og behandling.

Digital Investigation

The Journal of Digital Investigation dekker forskning og utvikling innen digital etterforskning. Målet er å være oppdatert på ny teknologi, nyttig verktøy, relevant forskning, utredningsteknikker og metoder for håndtering av sikkerhetsbrudd og kriminel...

Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling

The Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling (JIP-OP) dekker alle aspekter ved systematiske og vitenskapelige undersøkelser innen psykologi og relaterte atferds-og samfunnsfag som er relevante for straffesaker og etterforskning.

Attityd- och bemötandeproblem innom polisen

Charles Westin, professor på Stockholms universitet, har på oppdrag av den svenske Rikspolisstyrelsen gjort en utredning om svensk politis holdninger til og behandling av publikum.

European Journal of Criminology

European Journal of Criminology er et internasjonalt fagtidsskrift som publiserer original forskning av høy kvalitet. Tidsskriftet er en av de viktigste europeiske kildene for informasjon og analyser om kriminalitet og strafferettslige saker....

Global Crime

Global Crime er et samfunnsvitenskapelig tidsskrift viet studiet av kriminalitet i et bredt perspektiv. Forfatterne er innhentet fra en rekke disipliner, blant annet historie, sosiologi, kriminologi, økonomi, statsvitenskap, antropologi og områdestudier.