Hopp til innhold

Januar

Psychology, Crime & Law

Tidsskriftet vektlegger forskning og anvendelse av psykologiske tilnærminger til kriminalitet, strafferett, sivilrett og atferd. Innholdet inkluderer etiologien av kriminell atferd og studier av ulike lovovertredende grupper.

Journal of Research in Crime & Delinquency

Tidsskriftet inneholder et bredt spekter av forskning og analyse innen kriminologi. Presenterer ny teori, metodiske studier, eksperimentelle resultater, statistiske analyser, evalueringsrapporter og empirisk forskning.