Hopp til innhold

Kommentarutgaver - ny database tilgjengelig

Universitetsforlagets blå kommentarutgaver av tvisteloven og tvangsfullbyrdelsesloven er nå tilgjengelig for Politihøgskolens studenter og ansatte på nett.

Nettversjonen blir løpende ajourført.

Vi har abonnement på to samtidige brukere, det vil si at to brukere kan være logget inn samtidig. Pålogging skjer automatisk fra datamaskiner koblet til skolens nettverk. Husk å klikke på "Logg ut" når du er ferdig i basen, slik at tilgangen blir åpen for andre.

Henvisninger til lover, forarbeider, rettspraksis mv. er lenket direkte opp mot Lovdata. For å få passord og brukernavn til Lovdata, ta kontakt med biblioteket.

Lenke til basen finner du på våre databasesider

Publisert: - Sist oppdatert: |