Hopp til innhold

Mars

Police Practice and Research

Police Practice and Research er et av fagfellevurdert tidsskrift som presenterer aktuel og innovativ internasjonal forskning innenfor politiarbeid. Tidsskriftet søker å bygge bro over kunnskapsgapet som eksisterer om hvem politiet er, hva de gjør, og...