Hopp til innhold

Masteroppgave av Ole Ragnar Jenssen

Høgskolelektor ved PHS Bodø, Ole Ragnar Jenssen, har fullført en mastergrad i idrett ved Universitetet i Nordland.

Avhandlingen har tittelen: «En sammenligning av metoder for kartlegging av fysisk aktivitet : egenrapportering av fysisk aktivitet gjennom den korte utgaven av International Physical Activity Questionnaire sammenlignet med objektiv registrering av aktivitet med akselerometer.»

Sammendrag:

Det er en rekke utfordringer med metodene som benyttes for å kartlegge fysisk aktivitet i befolkningen. Det mangler standardiserte spørreskjemaer som gir grunnlag for å kartlegge utvikling over tid og sammenligne undersøkelser. Kan-undersøkelsen har for første gang i Norge brukt akselerometer som et objektivt mål på fysisk aktivitet, i tillegg til spørreskjema.

Masteravhandlingen sammenligner egenrapportert fysisk aktivitetsnivå gjennom den korte versjonen av IPAQ-spørreskjemaet med objektivt målt fysisk aktivitet med akselerometer. Problemstillingen; Er det signifikante sammenhenger mellom egenrapportert fysisk aktivitetsnivå gjennom spørreskjemaet og objektivt målt aktivitetsnivå med akselerometer i Kan-undersøkelsen blant voksne i Nordland?

For å prøve å få et bedre innblikk i metodene ønsker forfatteren å sammenligne egenrapportert og objektivt registrert fysisk aktivitet opp i mot resultatet på en test av maksimalt oksygenopptak og en test av en repetisjon maksimum i beinpress. Underproblemstillingen er; Er det signifikante sammenhenger mellom kartlagt fysisk aktivitet med middels intensitet gjennom egenrapportert aktivitetsnivå, eller objektivt målt aktivitetsnivå ved bruk av akselerometer, og resultatet på et utvalg fysiske tester i Kan-undersøkelsen?

Avhandlingen kan leses i fulltekst i PIA:

Jenssen, O. R. (2011). En sammenligning av metoder for kartlegging av fysisk aktivitet: Egenrapportering av fysisk aktivitet gjennom den korte utgaven av International Physical Activity Questionnaire sammenlignet med objektiv registrering av aktivitet med akselerometer. Bodø: Universitetet i Nordland.

Publisert: - Sist oppdatert: |