Hopp til innhold

Kunnskapsstyrt politiarbeid : kulturelle og strukturelle barrierer i bekjempelsen av organisert kriminalitet

Biblioteket gratulerer Torgeir Winsnes med bestått mastergrad i politivitenskap ved PHS.

Formålet med avhandlingen er å peke på årsaksforhold som kan forklare at implementering av kunnskapsstyring i politiet har vist seg å være utfordrende. Forfatterens utgangspunkt støttes av forskning på politiet i Norge og internasjonalt og han har på bakgrunn av dette kommet frem til følgende hovedproblemstilling: Hvilke kulturelle og/eller strukturelle barrierer hindrer implementering av et mer kunnskapsstyrt politiarbeid i bekjempelsen av organisert kriminalitet ved spesialenheten i Oslo?

Avhandlingen består av en teoridel, en metodedel og en analysedel. Forfatteren innleder med teoridelen fordi den gir en viktig innføring i sentrale begreper som kunnskap, kunnskapsstyring, kultur og struktur. I tillegg blir leseren kjent med bakgrunnen for et økt fokus på kunnskapsstyring i politiet.

Funnene i undersøkelsen viser hvordan kultur og struktur henger sammen og at utfordringer når det gjelder implementering av kunnskapsstyring vanskelig kan forklares ut i fra kultur eller struktur alene.

Masteravhandlingen kan leses i fulltekst i PIA.

Publisert: - Sist oppdatert: |