Hopp til innhold

Oktober

Ny artikkel av Paul Larsson

Professor Paul Larsson har publisert en artikkel i siste utgave av tidsskriftet "Rus & Samfunn". Artikkelen har tittel "Narkotikakriminalitet: Trusselbilder og realiteter".

Ny artikkel av Tor-Geir Myhrer

Professor Tor-Geir Myhrer har publisert ein artikkel i siste utgåve av tidsskriftet "Nordisk tidsskrift for kriminalvidenskab".