Hopp til innhold

April

Ny rapport av Ragnar L. Auglend

Årets tredje rapport fra PHS-forskning har tittel "Politiloven §16 første ledd: En rettslig skranke for valg av organisatoriske løsninger på driftsnivå i politidistriktene?". Rapporten er skrevet av Ragnar L. Auglend.